Ułatwienia dostępu

Wiosenne porządki w ogrodzie to czas, kiedy przygotowujemy nasz ogród do nowego sezonu po przemijającej zimie. Dla wielu osób tego typu prace są ogromną przyjemnością i możliwością realizowania swojej pasji. O ile jednak samo porządkowanie, grabienie liści czy przycinanie drzewek jest ciekawym zajęciem, o tyle już sama utylizacja dużej ilości odpadów organicznych wcale nie zalicza się do najprostszych zadań.

Jakie są zatem alternatywy i którą opcję wybrać dla siebie?

Odpady zielone z ogrodów przydomowych i innych terenów zielonych tj. m.in. liście i skoszoną trawę w pierwszej kolejności należy zagospodarować w kompostownikach przydomowych.
W przypadku braku możliwości kompostowania odpadów zielonych można się ich pozbyć wybierając jeden ze sposobów:


-dostarczając odpady do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK) mieszczącego się przy ul. Ceglanej 2.  PSZOk jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 11,00-19,00 orawz w sobotę w godzinach 8,00-16,00

-kupując worki na odpady zielone w Zakładzie Gospodarki Komunalnej  Spółka z o.o. (ZGK Sp. z.o.o.) mieszczącym się przy ul.Dzierżoniowskiej lub w Miejskim Zarzadzie Budynków Mieszkalnych Spółka z o.o. (MZBM Sp. z o.o.) mieszczącym się przy ul. 3 Maja 48. Cena 1 szt. worka o pojemności 80 l wynosi 10,50 zł (cena worka obejmuje transport i utylizację odpadów). Po napełnieniu worka odpadami zielonymi należy go wystawić obok pojemnika na odpady zmieszane i zatelefonować do ZGK Sp. z o.o. pod nr 74 833 49 31 w celu ustalenia terminu odbioru .

Pozbywanie się odpadów zielonych w sposób niezgodny z przepisami oraz podrzucanie odpadów na teren innej nieruchomości, pod kontenery na odpady zmieszane lub segregowane, drzewa itd. grozi otrzymaniem mandatu.

Wiosenne porządki w ogrodzie
Wiosenne porządki w ogrodzie
Bielawa 2022