Ułatwienia dostępu

16.III.2020 r. podpisany został akt notarialny, na mocy którego Gmina Bielawa zbyła nieruchomość niezabudowaną o powierzchni 4.750 m2, położoną przy ul. Strefowej, na obszarze Bielawskiej Podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "INVEST-PARK".

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego, do którego akces zgłosiło 2 oferentów, bielawski samorząd uzyskał za sprzedaż gruntu kwotę 343.170 zł. 

Nabywcą działki inwestycyjnej została Lakiernia Proszkowa "Trafi-Line" z Bielawy. W I kwartale 2022 r., na zakupionej parceli, powstała nowa hala produkcyjna, w której zatrudnienie znajdzie 5-10 osób. Przypominamy, że w 2021 r., na nieruchomości gruntowej bezpośrednio przylegającej do działki firmy "Trafi-Line", halę logistyczno-magazynową, w której zatrudnienie znajdzie 5-10 osób, wybudowała firma WOJT Sp. z o.o. Sp. k. z Dzierżoniowa. 

Inwestycja w podstrefie WSSE Invest Park
Inwestycja w podstrefie WSSE Invest Park
Bielawa 2022