Ułatwienia dostępu

21 kwietnia br., po 2 dekadach funkcjonowania na parterze budynku przy ul. Wolności 109 w Bielawie, zamknięta została filia Powiatowego Urzędu Pracy w Dzierżoniowie. Wcześniej, z I piętra tegoż budynku, do Urzędu Miejskiego przy ul. Piastowskiej 1, przeniesione zostało Gminne Centrum Informacji.


W efekcie, w dotychczas zagospodarowanym w 100 % budynku, pojawiły się wolne przestrzenie. Z uwagi na jego dogodne położenie w centrum miasta oraz dużą funkcjonalność zlokalizowanych w nim pomieszczeń, podjęta została decyzja aby obiekt ten przeistoczyć w Centrum Organizacji Pozarządowych.

Dotychczas przy ul. Wolności 109 swoje siedziby miały: 

  1. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
  2. Stowarzyszenie Opiekuńcze NADZIEJA z siedzibą w Lublinie oraz PRM Partner Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (usługi opiekuńcze)
  3. Klub Abstynenta FENIKS
  4. Hufiec Pracy
  5. Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi RP
  6. Polski Czerwony Krzyż

Z kolei do obecnie pustych biur przeniesione zostaną: 

  1. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Bielawie
  2. Polski Związek Niewidomych Koło w Bielawie
  3. Towarzystwo Przyjaciół Bielawy
  4. Związek Harcerstwa Polskiego

Takie rozwiązanie organizacyjne spowoduje, że kontakty pomiędzy bielawskimi NGO's-ami będą znacznie łatwiejsze i dzięki temu współpraca powinna znacznie się zacieśnić. Być może nawet uda się wyzwolić efekt synergiczny, który będzie korzystny nie tylko dla samych organizacji pozarządowych, ale także dla wszystkich mieszkańców Bielawy.

budynek centrum organizacji pozarządowych przy ulicy wolnosci 109
budynek centrum organizacji pozarządowych przy ulicy wolnosci 109
Bielawa 2022