Ułatwienia dostępu

30 czerwca zakończono realizację zadania polegającego na: 

- przebudowie 3 przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ul. 1-go Maja i ul. Obrońców Westerplatte
- budowie jednego i przebudowie dwóch przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ulic Jana III Sobieskiego oraz J. Piłsudskiego
Inwestycja polegała na budowie tzw. aktywnych przejść dla pieszych. Jest to system poprawiający bezpieczeństwo, zarówno pieszych, jak i kierowców.

Ma on na celu poprawę widoczności pieszego i poinformowanie kierowcy o osobie znajdującej się na przejściu. "Zebry" wyposażone są w dedykowane oświetlenie typu LED zwiększające kontrast i doświetlające sylwetkę pieszego oraz oznakowanie poziome strukturalne. 

Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Ziemnych i Transportowych „TOM-TRANS” z Bielawy. 
Całkowita wartość przedsięwzięcia wyniosła 163.875 zł. Przypomnę, że w 2021 r. Gmina Bielawa zdobyła dofinansowanie na ten cel w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w kwocie 131.100 zł. Oznacza to, że środki zewnętrzne pozwoliły sfinansować aż 80 % wartości zadania. 

Ponadto w 2021 r. Gmina Bielawa wystąpiła z wnioskiem do Marszałka Województwa Dolnośląskiego o dofinansowanie przebudowy kolejnych 7 "zebr" - tym razem na ul. Piastowskiej (6 szt.) i ul. Dzierżoniowskiej (1 szt.), znajdujących się na drodze wojewódzkiej nr 384. 

Łączna wartość tego zadania opiewa na kwotę 500.000 zł, a Gmina ubiega się o wsparcie finansowe w wysokości 250.000 zł, które stanowić będzie 50 % kosztów całkowitych. Informacja o ewentualnym wyborze bielawskiego wniosku do dofinansowania zostanie podjęta w 2022 r. 

Należy dodać, że ww. działania realizowane są w ramach Bielawskiego Budżetu Obywatelskiego 2021. W lutym ubiegłego roku zakończone zostało bowiem głosowanie mieszkańców, w wyniku którego wybrano projekt pn. „Bądź bezpieczny na drodze – zadecyduj o bezpieczeństwie swoim i innych”. Uzyskał on aż 1.079 głosów.

Bezpieczne przejścia dla pieszych
Bezpieczne przejścia dla pieszych
Bezpieczne przejścia dla pieszych
Bezpieczne przejścia dla pieszych
Bielawa 2022