Ułatwienia dostępu

Komenda Powiatowa Policji w Dzierżoniowie poszukuje kandydatów do służby. Szczegóły poniżej.

Logo Policji
Logo Policji
Informacje na temat naboru
Informacje na temat naboru


KOMENDA POWIATOWA POLICJI W DZIERŻONIOWIE POSZUKUJE KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI

POLICJANTEM MOŻE ZOSTAĆ:
obywatel polski o nieposzlakowanej opinii; niekarany i korzystający z pełni praw publicznych; posiadający co najmniej średnie wykształcenie; posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której jest gotów podporządkować się; posiadający uregulowany stosunek do służby wojskowej (dotyczy tylko mężczyzn); dający rękojmię zachowania tajemnicy zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych.


POTRZEBNE DOKUMENTY:
podanie o przyjęcie do służby w Policji wypełniony kwestionariusz osobowy część A i B kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe kserokopia książeczki wojskowej (dotyczy tylko mężczyzn) kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy oryginały składanych dokumentów należy przedstawić do wglądu

WYNAGRODZENIE POLICJANTA:
- do 26 roku życia po ukończeniu kursu podstawowego ok. 4600 zł netto, w trakcie szkolenia ok. 3500 zł netto - po 26 roku życia po ukończeniu kursu podstawowego ok. 4200 zł netto, w trakcie szkolenia ok. 3300 zł netto Ponadto policjant dostaje mundurówkę, nagrodę roczną - tzw. trzynastkę, a
także świadczenia w ramach systemu socjalnego.
Zapewniamy stabilne zatrudnienie.


WIĘCEJ INFORMACJI DOTYCZĄCYCH REKRUTACJI NA STRONACH INTERNETOWYCH
www.policja.pl www.dolnoslaska.policja.gov.pl
POD NUMERAMI TELEFONÓW KPP W DZIERŻONIOWIE
47 87 542 30, 47 87 542 04

Bielawa 2022