Ułatwienia dostępu

30 czerwca 2021 r. podpisany został akt notarialny, na mocy którego Gmina Bielawa zbyła nieruchomość niezabudowaną o powierzchni 4.750 m2, położoną przy ul. Strefowej, na obszarze Bielawskiej Podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "INVEST-PARK."

 
W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego, do którego akces zgłosiło 4 oferentów, bielawski samorząd uzyskał za sprzedaż gruntu kwotę 398.520 zł, tj. o ponad 55.000 zł więcej od ceny wywoławczej. Nabywcą działki inwestycyjnej został p. Kamil Młyńczak z Olsztyna. 

W II kwartale 2022 r., na zakupionej parceli, rozpoczęto budowę hali logistyczno-magazynowej dla branży farmaceutycznej, w której zatrudnienie znajdzie 5-10 osób. Szacunkowa wartość zadania to ok. 2.000.000 zł. 

Realizacja inwestycji powinna zakończyć się w IV kwartale br. 

Bielawska Podstrefa WSSE "INVEST-PARK"
Bielawska Podstrefa WSSE "INVEST-PARK"

 

Bielawa 2022