Ułatwienia dostępu

W Bielawie rozpoczęła się budowa kolejnego budynku w systemie TBS. Chociaż nie ma jeszcze fundamentów, to już wszystkie mieszkania zarezerwowane. Dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym oraz wpłacie własnej lokatorów spółka TBS dołoży niewielkie kwoty do budowy.

W budynku znajdą się 24 lokale mieszkalne o powierzchniach 44 - 65 m2. Co ważne, obiekt będzie ogrzewany energią z miejskiej sieci ciepłowniczej, a zatem będzie on przyjazny dla środowiska naturalnego, co jest zgodne z wizją Bielawy jako modelowego miasta ekologicznego. Inwestycja ta jest elementem polityki pro-rodzinnej miasta i ma przyczynić się do zmiany negatywnych trendów demograficznych w Bielawie.

Pozyskane środki w łącznej kwocie 1.976.626,24 zł stanowić będą zatem aż 33 % wartości zadania i traktowane będą jako wkład własny Gminy do inwestycji. 
 
Pozostałe środki pochodzić będą:
 
  • od partycypantów, którzy wniosą 25 % wartości przedsięwzięcia
  • od najemców, którzy w ramach płaconego czynszu spłacą zaciągnięty przez TBS Sp. z o.o. wieloletni kredyt w BGK, o równowartości 42 % wartości zadania
 
W efekcie Gmina Bielawa, nie wydając nawet złotówki z własnych środków, wybuduje nowy budynek wielorodzinny o szacowanej obecnie wartości blisko 6.000.000 zł. ‍

Działanie to jest zgodnie z celem operacyjnym nr 7.6 "Przygotowanie atrakcyjnej oferty inwestycyjnej, przeznaczonej pod zabudowę jednorodzinną  i wielorodzinną w celu uzyskania dodatniego bilansu migracji ludności", zapisanym w Strategii Rozwoju Bielawy.

Widok Bielawy z lotu ptaka
Widok Bielawy z lotu ptaka
Bielawa 2022