Ułatwienia dostępu

Po wielu tygodniach przerwy, związanej z pandemią koronawirusa, od 17 maja br., edukacja powraca z cyberprzestrzeni do ław szkolnych. W związku z tym, zarówno uczniowie, jak i ich rodzice, ale także i sami nauczyciele mają wiele emocji i obaw jak to teraz będzie.


Szczególne zatroskane są dzieci, które będą ponownie budować relacje międzyludzkie, ale przede wszystkim wrócą do tradycyjnych metod nauczania. Pojawiły się więc obawy czy kadra nauczycielska nie będzie chciała nadmiernie weryfikować zdobytej przed komputerem wiedzy. Aby temu zapobiec zwróciłem się z prośbą do nauczycieli wszystkich bielawskich szkół, by ostatni miesiąc edukacji w roku szkolnym 2020/21 wykorzystać głównie na odbudowę relacji społecznych i więzi międzyludzkich. Zależy mi bowiem na tym aby ten trudny czas powrotu był jak najbardziej miły i przyjemny.

Wierzę mocno, że takie właśnie podejście wywoła uśmiech na twarzach dzieci i młodzieży oraz spokój i poczucie stabilizacji w ich wnętrzu. Wdzięczność za taki stan rzeczy, z pewnością czuć będą także ich rodzice i opiekunowie. Jestem pewien, że rok szkolny zakończony właśnie w ten sposób, napełni nas wszystkich pozytywną energią i zachęci do pracy w normalnych już warunkach, od września br. Tego Państwu i sobie życzę.

Burmistrz
Andrzej Hordyj

List Burmistrza Bielawy do Dyrektorów i Nauczycieli bielawskich szkół podstawowych
List Burmistrza Bielawy do Dyrektorów i Nauczycieli bielawskich szkół podstawowych

Bielawa, 12.05.2021 r.

Dyrektorzy i Nauczyciele
Szkół Podstawowych w Bielawie

 

Szanowni Państwo,

kilka tygodni dzieli nas od zakończenia trudnego roku szkolnego. Nie sposób porównać go do żadnego z dotychczasowych. Pandemia uderzyła w nas z dużą mocą i wywołała niepokój  we wszystkich dziedzinach życia, w tym również w oświacie i edukacji.

Z dnia na dzień, nauka została przeniesiona do cyberprzestrzeni, wymuszając na wszystkich całkowitą zmianę sposobu postępowania i systemu pracy. Stała się też dużym wyzwaniem, zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Ograniczona została możliwość swobodnego, bezpośredniego kontaktu, będącego dotąd niejako społeczną normą. Taka sytuacja niejednokrotnie wywoływała „niemoc”, wytrącała z równowagi i powodowała silny stres. Zapewne zdarzały się również Państwu trudne sytuacje logistyczno-techniczne, wywołujące irytację i demotywujące do dalszej pracy.

Mimo tak wielu przeciwieństw, wszyscy staraliśmy się odnaleźć w tej rzeczywistości.  Z troską i zrozumieniem poszukiwaliście Państwo nowych sposobów i technik dotarcia do swoich podopiecznych. Za Wasz wysiłek, zaangażowanie oraz wyrozumiałe podejście do uczniów oraz akceptację wszelkich trudności i problemów w tym czasie, serdecznie dziękuję.

Jednocześnie, chciałbym prosić o jeszcze trochę zrozumienia i empatii na linii uczeń-nauczyciel. Zadbajmy wspólnie o to, aby powrót dzieci do szkół nie był dla nich źródłem lęku i frustracji.

W całym kraju obserwujemy dużą atencję środowisk nauczycielskich oraz samorządowych,   w związku z powrotem dzieci do szkół. Powrotem, bez sprawdzianów i testów, bez nadmiernych form weryfikacji wiedzy nabytej przed ekranem komputera, bez kontroli dokładności prowadzonych w czasie nauki zdalnej notatek. Chciałbym, aby takie działania były prowadzone również w naszym mieście, a powrót dzieci do szkół w trybie stacjonarnym, oparty był przede wszystkim na integracji międzyludzkiej. Uważam bowiem, że obecnie najistotniejszą kwestią jest wsparcie psychiczne uczniów oraz pomoc w odbudowie ich relacji społeczno-interpersonalnych wspierających powrót do normalności.

Wierzę mocno, że takie właśnie podejście wywoła uśmiech na twarzach dzieci i młodzieży
oraz spokój i poczucie stabilizacji w ich wnętrzu. Wdzięczność za taki stan rzeczy, z pewnością czuć będą także rodzice i opiekunowie. Jestem pewien, że rok szkolny zakończony właśnie w ten sposób, napełni nas wszystkich pozytywną energią i zachęci do pracy w normalnych już warunkach, w nowym roku szkolnym. Tego Państwu i sobie życzę.

Z wyrazami szacunku

Burmistrz
dr Andrzej Hordyj

Sala lekcyjna - zdjęcie poglądowe
Sala lekcyjna - zdjęcie poglądowe

 

Bielawa 2022