Ułatwienia dostępu

3 czerwca 2022 r. została opublikowana lista rankingowa projektów, ubiegających się o dofinansowanie ze środków Programu ERASMUS+, finansowanego z budżetu Unii Europejskiej.Do konkursu w sektorze "Edukacja szkolna" tym razem zgłoszonych zostało 358 aplikacji. Wniosek bielawskiej Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Sportowymi pt. "Bielawska Dziesiątka w Europie" został wysoko oceniony i w efekcie wybrany do dofinansowania kwotą 31.572 euro (tj. 145.231 zł), która stanowić będzie 100 % jego wartości. 

W ramach projektu 12 pracowników z bielawskiej placówki (w tym 10 nauczycieli i 2 pracowników administracji) wyjedzie na Maltę, gdzie weźmie udział w szkoleniach prowadzonych przez irlandzką organizację Foyle Internship Europe Itd. 

Celem głównym tego przedsięwzięcia jest podniesienie umiejętności językowych nauczycieli z SP 10, w tym posługiwania się w pracy zawodowej językiem angielskim, co umożliwi im także dobrą komunikację w projektach ponadnarodowych. 

Dzięki zdobytym umiejętnościom zwiększy się ich zaangażowanie w tworzenie nowych projektów szkolnych, w których wykorzystywany będzie język angielski, a także poszerzy się grono nauczycieli posiadających kwalifikacje do pełnienia roli opiekunów uczniów w trakcie projektów międzynarodowych. 

Projekt zakłada również: 
- wykorzystywanie nowoczesnych technologii oraz innowacyjnych metod nauczania
- inspirowanie uczniów do podnoszenia swoich kompetencji poprzez osobisty przykład nauczycieli
- zdobycie nowych umiejętności oraz doświadczeń potrzebnych do pracy w środowisku międzynarodowym
Realizację przedsięwzięcia zaplanowano w okresie 1.X.2022 r. – 31.III.2024 r. 

Przypomnijmy, że w grudniu 2021 r., w ramach tego samego programu UE, bielawska SP 10 uzyskała dotację w kwocie 29.076 euro (tj. 132.295 zł) na realizację bliźniaczego projektu pt. "Mistrz Bielawskiej Kuźni Talentów". W jego ramach, także na Malcie, swoje umiejętności lingwistyczne poszerzy 10 nauczycieli oraz 2 pracowników administracyjnych.

 

Budynek Szkoły Podstawowej nr 10 w Bielawie
Budynek Szkoły Podstawowej nr 10 w Bielawie
Bielawa 2022