Ułatwienia dostępu

29 grudnia 2021 r. została opublikowana lista rankingowa projektów, ubiegających się o dofinansowanie ze środków Programu ERASMUS+, finansowanego z budżetu Unii Europejskiej. 


Do konkursu w sektorze "Edukacja szkolna" zgłoszonych zostało ponad 150 aplikacji. Wniosek bielawskiej Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Sportowymi pt. "Mistrz Bielawskiej Kuźni Talentów" został wysoko oceniony i w efekcie wybrany do dofinansowania kwotą 29.076 euro (tj. 132.295 zł), która stanowić będzie 100 % jego wartości.

W ramach projektu 12 pracowników z bielawskiej placówki (w tym 10 nauczycieli i 2 pracowników administracji) wyjedzie na Maltę, gdzie weźmie udział w szkoleniach prowadzonych przez irlandzką organizację Foyle Internship Europe Itd.

Celem głównym tego przedsięwzięcia jest podniesienie umiejętności językowych nauczycieli z SP 10, w tym posługiwania się w pracy zawodowej językiem angielskim, co umożliwi im także dobrą komunikację w projektach ponadnarodowych.

Dzięki zdobytym umiejętnościom zwiększy się ich zaangażowanie w tworzenie nowych projektów szkolnych, w których wykorzystywany będzie język angielski, a także poszerzy się grono nauczycieli posiadających kwalifikacje do pełnienia roli opiekunów uczniów w trakcie projektów międzynarodowych.

Projekt zakłada również:

  • wykorzystywanie nowoczesnych technologii oraz innowacyjnych metod nauczania
  • inspirowanie uczniów do podnoszenia swoich kompetencji poprzez osobisty przykład nauczycieli
  • zdobycie nowych umiejętności oraz doświadczeń potrzebnych do pracy w środowisku międzynarodowym

Realizację przedsięwzięcia zaplanowano w okresie 1.III.2022 r. – 28.II.2023 r. 
Bielawa 2022