Ułatwienia dostępu

5 grudnia, w przeddzień Mikołajek, w bielawskim Parku Miejskim zostało uruchomione lodowisko plenerowe. Głównym założeniem tego działania było stworzenie warunków do aktywnego wypoczynku dla mieszkańców Bielawy, przy jednoczesnym podniesieniu atrakcyjności turystycznej parku. 

Przychody ze sprzedaży biletów na lodowisko oraz z działalności wypożyczalni łyżew i parkowej kawiarenki EKO Cafe miały pozwolić na pokrycie części kosztów związanych z wypożyczeniem lodowiska i jego utrzymaniem. 

Niestety po grudniowym "łyżwiarskim boomie", w styczniu i lutym 2022 r. nastąpił znaczny spadek zainteresowania bielawską ślizgawką. W ciągu 3 kolejnych miesięcy, udało się zorganizować w sumie 729 godzinnych sesji, z których skorzystało 10.737 osób. Taki wynik oznacza statystycznie, że podczas jednej sesji na lód wyjeżdżało średnio niespełna 15 osób. Z kolei w ciągu jednego dnia z lodowej tafli korzystało 119 łyżwiarzy. 

W efekcie z tytułu działalności lodowiska do kasy miejskiej wpłynęło zaledwie 111.627 zł. Z kolei aby utrzymać bielawską "ślizgawkę pod chmurką", Gmina poniosła następujące koszty:

  • wynajem lodowiska - 145.878 zł
  • wynagrodzenia - 52 475 zł
  • energia elektryczna - 40.000 zł
  • materiały techniczne - 1.994 zł

Łączne wydatki wyniosły zatem aż 240.347 zł. Oznacza to, że wynik finansowy z działalności lodowiska w sezonie 2021/2022 był ujemny i osiągnął poziom - 128.720 zł. 

Usługą komplementarną w stosunku do działalności parkowego lodowiska była działalność kawiarenki EKO Cafe. Przychody ze sprzedaży były niestety dodatnio skorelowane z frekwencją na lodowisku i wyniosły w sumie jedynie 47.689 zł.

W tym samym czasie poniesione zostały następujące koszty:

  • zakup towarów - 12.701 zł
  • wynagrodzenia - 27.681 zł
  • media - 14.551 zł
  • naczynia jednorazowe - 8.006 zł

Łączne wydatki skumulowały się do kwoty 62.939 zł. Oznacza to, że w analizowanym okresie EKO Cafe odnotowało stratę w wysokości - 15 250 zł. 

Widać więc, że działalność lodowiska plenerowego finansowo się nie zbilansowała. Ważnym jest jednak, że skorzystało z niego blisko 11.000 osób, a wśród nich było wielu turystów spoza powiatu dzierżoniowskiego. 

Działanie to było zgodne z celem strategicznym nr 9 "Sport jako alternatywa spędzania wolnego czasu oraz kształtowania zdrowych postaw wśród mieszkańców Bielawy", zapisanym w Strategii Rozwoju Bielawy. Dlatego też, mimo ujemnego wyniku finansowego w kończącym się sezonie, na kolejne ślizgi "pod chmurką" w bielawskim Parku Miejskim zapraszamy już w grudniu br. 

Lodowisko plenerowe w Parku Miejskim w Bielawie
Lodowisko plenerowe w Parku Miejskim w Bielawie
Bielawa 2022