Ułatwienia dostępu

Od początku bieżącej kadencji samorządu, podejmowane są intensywne działania, przyczyniające się do wzrostu atrakcyjności bielawskiego Campingu "Sudety". W latach 2019 - 2021, na terenach wokół Jeziora Bielawskiego, zrealizowano szereg przedsięwzięć prowadzących do wzbogacenia oferty ośrodka, przy jednoczesnej próbie jej komercjalizacji. Część inwestycji realizowana była przez Gminę Bielawa, a pozostałe przez sektor prywatny. 


Wszystkie dotychczasowe działania wdrażano jednak tylko w formule "ad hoc", ponieważ brak było kompleksowego planu zagospodarowania całości terenów zlokalizowanych nad bielawskim akwenem. Aby zmienić tę niekorzystną sytuację 1.IX.2021 r. została podpisana umowa z firmą 7sgroup sp. z o.o. sp.k. z Wrocławia na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej dla kompleksu Campingu "Sudety", zlokalizowanego przy ul. Wysokiej w Bielawie. 


W kwietniu br. wrocławska spółka przedstawiła rozwiązania funkcjonalne dla 8 obszarów, w tym:
✅ STREFA A – PLAŻA - KORTY - wprowadzono rozwiązania poprawiające funkcjonalność obszaru oraz zaprojektowano 2 obiekty z funkcją gastronomiczną i noclegową

✅ STREFA B – MARINA - zaprojektowano kompleks mariny wraz zapleczem biurowym, magazynowym i sanitarnym oraz zagospodarowaniem terenu wzdłuż linii brzegowej

✅ STREFA C – WEJŚCIOWA - zaprojektowano rozbudowę istniejącej strefy wejściowej poprzez budynek biurowo magazynowy z funkcją recepcji dla Campingu "Sudety" oraz miejsca postojowe

✅ STREFA D – GASTRONOMICZNA
- zaprojektowano przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku pod funkcję restauracyjną z węzłem sanitarnym wraz z funkcją noclegową

✅ STREFA E – IMPREZY PLENEROWE - zaprojektowano strefę przeznaczoną do organizowania kulturalnych i sportowych imprez plenerowych

✅ STREFA F – CAMPING - zaprojektowano:
- strefę plaży wzdłuż linii brzegowej z wygrodzeniem terenu
- strefę campingu (namioty, campery, domki letniskowe, węzły sanitarne, węzły kuchenne, miejsca do grillowania, wygrodzenie obszaru i inne niezbędne obiekty)

✅ STREFA G – DROGA DOJAZDOWA
- zaprojektowano układ komunikacyjny wraz z uzbrojeniem terenu
- przewidziano możliwość rozbudowy i skomunikowania strefy campingowej z działką o numerze ewidencyjnym 1197 obręb Fabryczna w Bielawie (oznaczona na mapie poglądowej liniami
przerywanymi)

✅ STREFA H – WYSPA - zaprojektowano rozwiązania poprawiające funkcjonalność obszaru
Dzięki realizacji przedmiotowego "master planu" bielawski kompleks rekreacyjno - wypoczynkowy zyska nie tylko nową estetykę, ale przede wszystkim i funkcjonalność, która da możliwość dalszej komercjalizacji campingu. 

W kolejnym etapie (tj. w roku 2022), na podstawie koncepcji programowo-przestrzennej, opracowane zostaną projekty techniczne umożliwiające uzyskanie pozwolenia na budowę, a także zostaną złożone wnioski aplikacyjne o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji ze źródeł zewnętrznych. 

Działanie to jest zgodne z celem operacyjnym nr 3.4 pn. "Zwiększenie ilości współczesnych atrakcji turystycznych Gminy, poprzez rozbudowę bazy wypoczynkowej, sportowej i rekreacyjnej", zapisanym w Strategii Rozwoju Bielawy.
mapa inwestycji Camping Sudety
mapa inwestycji Camping Sudety
Bielawa 2022