Ułatwienia dostępu

W piątek 18 lutego planowane jest rozpoczęcie kolejnego etapu robót, związanego z przebudową ul.1-go Maja.


W związku z powyższym, od 18 lutego wprowadzona zostanie tymczasowa zastępcza organizacja ruchu drogowego, wyłączająca z ruchu kolejny odcinek ul. 1-go Maja tj. odcinek od skrzyżowania z ul. Parkową do skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego.

Zostanie wprowadzony objazd (także dla autobusów komunikacji miejskiej) zgodnie z załączonym schematem. Przystanki na ul. 1-go Maja (przy Netto) zostaną przeniesione na ul. Wojska Polskiego, natomiast przystanek przy ul. Parkowej nr 3 zostanie tymczasowo zlikwidowany.

W celu zapewnienia przejezdności na odcinku ul. Parkowej - przy Szkole Podstawowej nr 10, wprowadzony zostanie z kolei zakaz zatrzymywania się i postoju na jezdni. W związku z utrudnieniami w parkowaniu w tym miejscu, prosimy mieszkańców o wykorzystanie do parkowania jezdnie ul. Parkowej przy budynku nr 9.

  • Przystanek Bielawa Parkowa kierunek Dzierżoniów - najbliższy przystanek Bielawa Andersa III dla linii nr 2,3,60 oraz przystanek Bielawa so. XXV-Lecia dla linii nr 1,5,6
  • Przystanek Bielawa Łącznik 1 Maja kierunek Dzierżoniów,Pieszyce dla linii nr 1,2,3,5,6,60– przystanek zastępczy na ul. Wojska Polskiego
  • Przystanek Bielawa Łącznik 1 Maja kierunek Bielawa dla linii nr 2,3,60 – przystanek zastępczy na ul. Wojska Polskiego

Prosimy o jeszcze odrobinę cierpliwości.


Plan orientacyjny - Schemat objazdu
Plan orientacyjny - Schemat objazdu
Bielawa 2022