Ułatwienia dostępu

W środę 8 maja pod pomnikiem Pamięci Narodowej miały miejsce uroczyste obchody Narodowego Dnia Zwycięstwa.

Ku pamięci bezwarunkowej kapitulacji, która kończyła trwającą od 1 września 1939 r. wojnę w Europie, kwiaty pod obeliskiem złożyli tradycyjnie: przedstawiciele bielawskiego samorządu, bielawskich szkół, organizacji społecznych i politycznych, a także duchowni.  

Przedstawiciele władz samorządowych Bielawy składają na obelisku okolicznościowy bukiet
Przedstawiciele władz samorządowych Bielawy składają na obelisku okolicznościowy bukiet
Bielawa 2022