Ułatwienia dostępu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie przystąpił do realizacji programu pod nazwą "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022, który finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego - Funduszu Solidarnościowego. Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

- dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
- osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.

Warto przypomnieć, że Bielawa pozyskała na ten cel 97 920,00 zł czyli 100 % dofinansowania programu. 


Więcej informacji na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie.

plakat opieka wytchnieniowa
plakat opieka wytchnieniowa
Bielawa 2022