Ułatwienia dostępu

30 czerwca 2022 r. do Urzędu Miejskiego w Bielawie wpłynęła kompleksowa koncepcja rewitalizacji kompleksu sportowego OSiR, zlokalizowanego przy ul. Sportowej w Bielawie.


Przewiduje ona:

 -budowę stadionu lekkoatletycznego wraz z certyfikowanym boiskiem piłkarskim, zapleczem magazynowym, szatniowo-sanitarnym oraz trybunami na ok. 1.500 miejsc 

 -budowę boiska piłkarskiego wraz z budynkiem klubowym mieszczącym biura, salę konferencyjną, siłownię, salę fitness oraz zaplecze szatniowo-sanitarne 

- budowę boiska do footballu amerykańskiego wraz z trybuną na ok. 1.000 miejsc

- budowę obiektu hotelowego dla 50 osób wraz z zapleczem gastronomicznym oraz miejscem do grillowania 

- budowę parkingów dla ok. 150 pojazdów 

Wykonawcą opracowania jest firma AMIBUD Cezary Ilnicki z Pieńska, posiadająca bardzo bogate doświadczenia w zakresie projektowania podobnych obiektów m.in. w Bolesławcu, Zamościu i Gubinie. Dlatego też należy liczyć na to, iż bielawski kompleks sportowy zyska po przebudowie nie tylko nową estetykę, ale także funkcjonalność, która da możliwość częściowej komercjalizacji działalności bielawskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 

W kolejnym etapie, na podstawie tej koncepcji, opracowane zostaną projekty techniczne umożliwiające uzyskanie pozwolenia na budowę, a także przygotowanie wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji ze źródeł zewnętrznych. 

Działanie to jest zgodne z celem operacyjnym nr 3.4 pn. "Zwiększenie ilości współczesnych atrakcji turystycznych Gminy, poprzez rozbudowę bazy wypoczynkowej, sportowej i rekreacyjnej (m.in. budowę hali sportowej i modernizację kompleksu OSiR przy ul. Sportowej i Bankowej)", zapisanym w Strategii Rozwoju Bielawy.

Mapa lokalizacji inwestycji
Mapa lokalizacji inwestycji
Murawa stadionu
Murawa stadionu
Bielawa 2022