Ułatwienia dostępu

Podczas sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 23.II.2022 r., rajcy miejscy zdecydowali o nadaniu tytułu Honorowego Obywatela Bielawy Leszkowi Stróżykowi. Pan Stróżk to wieloletni samorządowiec. W latach 1994 - 2018 (tj. przez 6 kolejnych kadencji) nieprzerwanie sprawował mandat radnego Rady Miejskiej, z czego przez blisko dekadę pełnił funkcję jej przewodniczącego.

Jako radny angażował się w sprawy miasta i doprowadził do przeprowadzenia adaptacji pomieszczeń po byłych zakładach mięsnych oraz innych lokali użytkowych i poprzemysłowych na cele mieszkaniowe. Dzięki temu w Bielawie powstało ok. 100 mieszkań.
 
Leszek Stróżyk był aktywnym uczestnikiem w zespole sztabu przeciwpowodziowego w czasie powodzi oraz współinicjatorem powstania pomnika upamiętniającego powódź 1000 – lecia, która miała miejsce w 1997 r.
 
Przewodniczący Stróżyk to propagator idei „Małych Ojczyzn” i działacz społeczny głęboko zaangażowany w życie lokalnej społeczności. Dzięki jego staraniom bielawskie obchody świąt państwowych miały szczególną rangę i oprawę, gdyż do współorganizacji angażowano: kombatantów, bielawskie placówki oświatowe, harcerzy, proboszczów bielawskich parafii i po raz pierwszy – 22. Karpacki Batalion Piechoty Górskiej z Kłodzka.
 
L. Stróżyk aktywnie działał na rzecz polsko – niemieckiej oraz polsko – czeskiej współpracy partnerskiej. Był współorganizatorem Polsko – Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej oraz wielu wydarzeń kulturalnych i historyczno – patriotycznych z okazji świąt narodowych.
 
W roku 2009 był on współinicjatorem powstania rocznika miejskiego pn. „Bibliotheca Bielaviana” oraz Bielawskiej Placówki Muzealnej przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bielawie.
 
Leszek Stróżyk to człowiek otwarty na ludzkie sprawy, pełen zrozumienia, pomocny, pracowity, bezpośredni w kontaktach z ludźmi i organizacjami pozarządowymi, cieszący się wśród ludzi sympatią i autorytetem.
 
Wręczenie tytułu Honorowego Obywatela nastąpi podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej, która odbędzie się w trakcie tegorocznych Dni Bielawy. 

Leszek Stróżyk
Leszek Stróżyk
Bielawa 2022