Ułatwienia dostępu

11.II.2022 r. do Urzędu Miejskiego w Bielawie wpłynęło postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o uzgodnieniu realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa obwodnicy Bielawy - etap III".


Oznacza to, że po blisko 2 latach starań Gmina uzyskała w końcu dokument, który jest niezbędny do wydania decyzji środowiskowej, a następnie rozpoczęcia prac nad wykonaniem projektu budowlanego. 


Przypomnę, że prace nad dokumentacją środowiskową, związaną z budową III etapu bielawskiej obwodnicy, zostały rozpoczęte w I kwartale 2020 r. Są one realizowane przez Biuro Projektów A-PROPOL Sp. z o.o. z Gliwic, które było m.in. głównym wykonawcą projektu budowlanego dla obwodnicy Kłodzka. 
Uwzględniając uwarunkowania terenowo-geologiczne, a przede wszystkim optymalizując koszty inwestycji przyjęto, że bielawska droga będzie miała klasę techniczną "Z" i składać się będzie z jezdni o szerokości 7,0 m oraz dwustronnych ciągów pieszo-rowerowych o szerokości 3,0 m. Powstaną również 4 ronda, w tym 2 na skrzyżowaniach z drogą wojewódzką nr 384 (tj. z al. Gen. W. Sikorskiego i z ul. L. Waryńskiego) oraz 1 na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 3006 D (ul. Ostroszowicka / Szewska). 

Kolejnym etapem prac będzie przygotowanie dokumentacji projektowej. Rozpoczęcie procedury zaplanowano na II kwartał br., a jej zakończenie powinno nastąpić w IV kwartale 2023 r. 


Obwodnica Bielawy - mapa
Obwodnica Bielawy - mapa
Bielawa 2022