Ułatwienia dostępu

6 lipca 2022 r. Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "INVEST-PARK" wydała decyzję o wsparciu kolejnej inwestycji w Gminie Bielawa. Tym razem swoje kapitały postanowił ulokować w naszym mieście p. Dawid Włodek, prowadzący działalność gospodarczą pn. „PH Włodek” - Dawid Włodek.


W ramach zadania inwestor dokona zakupu niewykończonej i nieużytkowanej dotychczas hali produkcyjnej, zlokalizowanej przy ul. Ekonomicznej, na działce nr 1133/10, której powierzchnia wynosi 1,0 ha. 

W ramach zadania dokończona zostanie budowa obiektu, a jego funkcja zostanie rozszerzona o część magazynową. Dodatkowo planowany jest zakup wyposażenia i sprzętu do produkcji lodów. Szacowana wartość inwestycji opiewa na kwotę aż 7.435.000 zł. 

Prowadzone są również rozmowy z inwestorem na temat zakupu, położonej przy ul. Strefowej, gminnej nieruchomości gruntowej o numerze geodezyjnym 61/11, której powierzchnia wynosi 1,35 ha. Przylega ona bezpośrednio do nowo zakupionej, przez p. Dawida Włodka, parceli. Jeśli transakcja dojdzie do skutku, to budżet Bielawy wzbogaci się o blisko 1.000.000 zł. 

Właściciel firmy deklaruje, iż w ciągu najbliższych 2-3 lat, w zakupionej nieruchomości zatrudnienie znajdzie ok. 20-30 osób.

Kolejny inwestor w Bielawskiej Podstrefie WSSE "INVEST-PARK"
Kolejny inwestor w Bielawskiej Podstrefie WSSE "INVEST-PARK"

 

Bielawska Podstrefa WSSE "INVEST-PARK"
Bielawska Podstrefa WSSE "INVEST-PARK"
Bielawa 2022