Ułatwienia dostępu

Informacja dla uchodźców z Ukrainy

Ważne informacje dla uchodźców uciekających przed konfliktem zbrojnym na Ukrainie.

 1.     Jeżeli uciekasz przed komfliktem zbrojnym na Ukrainie, zostaniesz wpuszczony do Polski
 2.     Jeżeli nie masz zapewnionego miejsca pobytu w Polsce, udaj się do najbliższego punktu recepcyjnego
 3.     W punkcie recepcyjnym:
 •     otrzymasz więcej informacji na temat pobytu w Polsce
 •     zapewnimy Ci tymczasowe zakwaterowanie w Polsce
 •     otrzymasz ciepły posiłek, napój, podstawową opiekę medyczną oraz miejsce na odpoczynek

Infolinia +48 47 721 75 75

Інформація для біженців з України

 1.     Якщо Ви рятуєтесь від збройного конфлікту в Україні, Ви зможете в'їхати до Польщі.
 2.     Якщо у Вас немає гарантованого місця перебування в Польщі, зверніться до найближчого рецепційного центра.
 3.     У рецепційному центрі:
 •     Ви отримаєте додаткову інформацію про Ваше перебування в Польщі,
 •     ми надамо Вам тимчасове житло в Польщі,
 •     Ви отримаєте гаряче харчування, напої, базову медичну допомогу та місце для відпочинку.

ГАРЯЧА ЛІНІЯ +48 47 721 75 75

Więcej: https://www.duw.pl/pl/dla-mediow/aktualnosci/18140,Informacja-dla-uchodzcow-z-Ukrainy.html

Bielawa wspiera uchodźców z Ukrainy 🇵🇱❤️🇺🇦

Od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę mieszkańcy Bielawy z dużą troską dopytują o możliwość udzielania wsparcia uchodźcom wojennym.

W chwili obecnej organizacją pomocy materialnej zajmują się bielawskie organizacje pozarządowe. Są to: Fundacja SYCHEM, Bielawska Społeczność Chrześcijańska, Stowarzyszenie Nowa Nadzieja oraz Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna ARTE. Zbiórka darów materialnych odbywa się w siedzibie Domu dla Orłów przy ul. Brzeżnej 32 w Bielawie (tel. 535 933 887).

Równolegle istnieje możliwość dokonywania wpłat finansowych na konto nr: PL 80 1090 2284 0000 0001 1911 9464 z dopiskiem "Pomoc dla uchodźców z Ukrainy". 

Ponadto Wojewoda Dolnośląski, działając w imieniu państwa polskiego, organizuje pomoc ofiarom wojny, nie tylko od strony materialnej, ale i organizacyjno-prawnej. Infolinia +48 47 721 75 75. W najbliższych dniach rząd Polski ma wprowadzić regulacje prawne, które umożliwią bezpośrednie zaangażowanie się w pomoc naszym wschodnim sąsiadom także i samorządom. Wówczas zostanie rozwiązana rezerwa celowa z budżetu Gminy Bielawa, która umożliwi finansowanie wsparcia organizacyjnego i logistycznego dla uchodźców. 

Z kolei Stowarzyszenie "Poloneziaki Tradycja i Współczesność" oraz Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki z Bielawy, w dniu 5.III.2022 r. zorganizują w Teatrze Robotniczym charytatywny koncert wsparcia dla Ukrainy pt. "Miejcie nadzieję...". Wystąpią w nim różne grupy muzyczne (w tym taneczne i wokalne) z całej Bielawy. W trakcie imprezy prowadzona będzie zbiórka środków finansowych, środków medycznych oraz pomocy materialnej dla wojennych emigrantów. O kolejnych bielawskich inicjatywach w tym zakresie będziemy informować na bieżąco. 

Informacje dla uchodźców z Ukrainy
Informacje dla uchodźców z Ukrainy
Bielawa 2022