Ułatwienia dostępu

W poniedziałek 28 lutego odbyła się II sesja Młodzieżowej Rady Miasta Bielawa, która rozpoczęła się minutą ciszy i oddaniem hołdu dotychczasowym ofiarom agresji Rosji na Ukrainę oraz wszystkim obywatelom Ukrainy – szczególnie dzieciom i młodzieży dotkniętych konfliktem wojennym.

W pierwszej części sesji, głos zabrał wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Bielawy - Jarosław Florczak, motywując młodzież do dalszego działania i oferując swoją pomoc. Przewodnicząca MRM Katarzyna Furcoń przyjęła ślubowanie od radnego Petera Houstona.

W drugiej części sesji, młodzieżowi radni wybrali Komisję Rewizyjną w składzie: Patryk Wiśniewski, Alan Leśkiewicz, Kacper Kaczorowski, Peter Houston, Martin Stolarski. Następnie podjęli dwie uchwały - jedna dotyczyła nawiązania stałej współpracy rady ze Świetlicą Środowiskową działająca przy Parafii WNMP w Bielawie i podejmowania działań na rzecz jej uczestników, druga zorganizowania w bielawskich szkołach podstawowych pokazów z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej. W dyskusjach nad uchwałami głos zabrali radni: Lara Rola, Amelia Ubych, Alan Leśkiewicz, Filip Graczyk i Jakub Bednarz. Wiceprzewodnicząca MRM Amelia Ubych przedstawiła działania radnych w okresie między sesjami.

Na zakończenie opiekun MRM pani Małgorzata Bieżanowska-Liwuś podziękowała młodzieży za dotychczasową działalność, podejmowane inicjatywny i zaangażowanie, wyróżniła także radnych: Katarzynę Furcoń, Amelię Ubych, Julię Land, Larę Rolę, Martynę Sznajder, Oliwię Bitniok, Wiktorę Gawrycką, Alana Leśkiewicza, Jakuba Bednarza, Filipa Graczyka, Kacpra Kaczorowskiego, Petera Houstona, którzy otrzymali drobny upominek.

Członkowie Młodzieżowej Rady Miasta
Członkowie Młodzieżowej Rady Miasta
Bielawa 2022