Ułatwienia dostępu

26 lipca 2022 r. do Urzędu Miejskiego w Bielawie wpłynęło pismo z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu z informacją, iż Zarząd Województwa Dolnośląskiego wyraził zgodę na zwiększenie dofinansowania do projektu pt. "Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego", zgłoszonego do konkursu w ramach działania 3.4 "Wdrażanie strategii niskoemisyjnych" RPO WD na lata 2014 - 2020, przez Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska, którego członkiem jest m.in. Gmina Bielawa.Pierwotny budżet projektu, przygotowanego w 2021 r., zakładał, iż wartość nakładów na modernizację oświetlenia w Bielawie wynosić będzie 1.605.153,10 zł, z czego 1.192.764,83 zł miało pochodzić ze środków Unii Europejskiej, które miały stanowić aż 74,3 % całości wydatków.

Jadnak w wyniku trzykrotnie powtarzanej w 2022 r. procedury przetargowej okazało się, iż najtańsza oferta, złożona przez NEO TECHNIK Sp. z o. o. z Wrocławia, opiewa na kwotę aż 2.340.000 zł tj. o 734.846,90 zł więcej niż pierwotnie zakładano. Oznaczało to, że środki zewnętrzne stanowić miały już tylko 51,0 % całości wydatków.

Aby nie opóźniać harmonogramu realizacji inwestycji, Gmina Bielawa zabezpieczyła z własnego budżetu dodatkowe środki finansowe, które pozwoliły na podpisanie w dniu 18.V.2022 r. umowy z wykonawcą.

Jednocześnie, korzystając z regulaminu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020, w ramach którego bielawski projekt uzyskał wsparcie, Gmina wystąpiła z wnioskiem o zwiększenie dotacji o 664.535,12 zł.

Wniosek ten został rozpatrzony pozytywnie i w efekcie całkowita wartość dofinansowania ze środków UE wynosi obecnie aż 1.845.870,17 zł. Zatem środki zewnętrzne stanowią 75,42 % wszystkich wydatków opiewających na kwotę 2.447.435 zł.

Przypominamy, że zakres rzeczowy projektu przewiduje:

➡️ montaż 844 szt. opraw typu LED wraz z wymianą przewodów zasilających oraz zabezpieczeń we wnękach słupowych,
➡️ malowanie słupów,
➡️ doświetlenie czterech przejść dla pieszych,
➡️ remont 19 szt. szaf oświetleniowych,
➡️ wyniesienie 9 szt. szaf oświetleniowych

W celu efektywnego zarządzania energią przewidziano również zastosowanie systemu sterowania oświetleniem ulicznym z wykorzystaniem komunikacji Wi-Fi lub Bluetooth, która umożliwi monitoring pracy poszczególnych szaf oświetleniowych oraz pozwoli zmieniać nastawy autonomicznej redukcji mocy w oprawach.

Do projektu można było zgłosić tylko te obwody oświetleniowe, których właścicielem jest Gmina Bielawa (pozostałe należą do TAURON Dystrybucja S.A.).Dlatego też modernizacja oświetlenia na energooszczędne dotyczyć będzie al. Jana Pawła II, Rondo Miasta Partnerskich, Rondo Bieltexu, ul. W. Sikorskiego, ul. Piławska (w rejonie Ronda Bieltexu), ul. Wolności (w rejonie Ronda Bieltexu), ul. Dzierżoniowska, ul. Wojska Polskiego, ul. Ostroszowicka, ul. ks. R. Biskupa, ul. Szpakowa, ul. Brzeżna, ul. Tkacka, ul. Krucza, ul. Jaśminowa, ul. ks. J. Popiełuszki, łącznik ul. gen. W. Sikorskiego i ul. Wojska Polskiego, łącznik pomiędzy ul. Parkową i ul. Wojska Polskiego, ul. Grunwaldzka, pl. Wolności, łącznik ul. Obr. Westerplatte i ul. J. Tuwima, ul. J. Tuwima, ul. E. Orzeszkowej, ul. M. Konopnickiej, ul. Prosta, ul. Przemysłowa, ul. Wolności, ul. Kwiatowa i Targowisko Miejskie, ul. Polna, ul. J. Korczaka, ul. Słowiańska, ul. gen. W. Andersa, ul. Gen. Grota Roweckiego, ul. S. Żeromskiego (osiedle Mikro), pl. Kościelny, ul. Obr. Westerplatte, ul. Strażacka.

Działanie to jest zgodne z celem operacyjnym nr 3.7 - "Systematyczne ograniczanie na terenie Gminy niskiej emisji m.in. poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz modernizację systemu oświetlenia ulicznego".

Zakończenie zadania zaplanowano na I kwartał 2023 r. Po jego realizacji zdecydowana większość bielawskich ciągów komunikacyjnych będzie oświetlona białym światłem ledowym, a nie jak dotychczas żółtym sodowym. Z pewnością wpłynie to także na poprawę estetyki przestrzeni publicznej.

Bielawa nocą
Bielawa nocą

 

Bielawa 2022