Ułatwienia dostępu

29.III.2022 r., w Urzędzie Miejskim w Bielawie, odbył się przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej o pow. 1.110 m², stanowiącej własność Gminy. Działka położona jest przy ul. Willowej, w obrębie posiadłości o przedwojennej nazwie "Folwark Dieriga". W wyniku licytacji osiągnięto cenę sprzedaży w kwocie 66.000 zł.
Parcela zabudowana jest nieużytkowanym obiektem o charakterze schronu, który jest w bardzo złym stanie technicznym. Ponadto działkę tę porastają liczne "samosiejki". Stąd też było to idealne miejsce organizowania tzw. "spotkań nieformalnych". 

Nowy właściciel zadeklarował, że zakupioną nieruchomość doprowadzi niebawem do porządku, tak aby nie szpeciła już bielawskiego krajobrazu.

Schron w Bielawie ul. Willowa
Schron w Bielawie ul. Willowa
Bielawa 2022