Ułatwienia dostępu

29 grudnia 2021 r., podczas sesji Rady Miejskiej Bielawy, uchwalony został budżet Gminy Bielawa na 2022 r.


Mimo zaplanowanego wzrostu dochodów w porównaniu z rokiem ubiegłym, z poziomu 141.372.199 zł do kwoty 143.208.259 zł tj. o 1.836.060 zł, nie będzie to wcale "łatwy" budżet.Z jednej strony na wydatki majątkowe (inwestycje) przeznaczono rekordowe 30.466.301 zł (w planie na rok 2021 było to 13.727.500 zł), ale z drugiej strony, z uwagi na wprowadzone przez rząd zmiany w oświacie bez zabezpieczenia samorządów w wystarczające środki finansowe na ten cel, pogłębiła się dysproporcja pomiędzy otrzymywaną subwencją oświatową, a wydatkami na oświatę ogółem.

W bieżącym roku subwencja z budżetu państwa na ten cel wyniesie zaledwie 20.320.863 zł, a wydatki na bielawską oświatę pochłoną aż 33.670.716 zł. Oznacza to, że z własnych środków Gmina będzie musiała dołożyć 13.349.853 zł.

W efekcie, aby zrównoważyć budżet także w kilku innych obszarach funkcjonowania miasta m.in. w pomocy społecznej, zaprojektowano roczny deficyt na poziomie 12.470.721 zł.
Burmistrz deklaruje, iż każdy wydatek będzie realizowany z pełną odpowiedzialnością i racjonalnością, dzięki czemu ostateczny deficyt na koniec grudnia 2022 r. powinien być znacznie mniejszy.

Projekt budżetu na rok 2021 zakładał deficyt na poziomie 8.411.580 zł, a faktycznie okazało się, iż w ubiegłym roku Gmina Bielawa nie emitowała żadnych obligacji. Na dodatek zmniejszone zostało zadłużenie z poziomu 41.373.997 zł do kwoty 38.629.868 zł tj. o 2.744.111 zł. Było to możliwe m.in. dzięki skutecznemu aplikowaniu o środki zewnętrzne (32.988.914 zł), a także umiejętnemu wdrażaniu dużych przedsięwzięć inwestycyjnych.

Burmistrz dziękuje za pełne zrozumienie oraz poparcie przedłożonego  projektu budżetu Radnym Klubów:

  1. "Ponad podziałami" tj. Dagmarze Aleksandrowicz, Magdalenie Czapli, Alicji Dźwiniel, Ryszardowi Dźwinielowi, Tomaszowi Jazowskiemu, Barbarze Pachurze oraz Tomaszowi Wojciechowskiemu
  2. "Innowacyjna Bielawa" tj. Łukaszowi Fedorowiczowi, Jarosławowi Florczakowi, Rafałowi Januszkiewiczowi, Krzysztofowi Możejce, Marcinowi Rakowi, Leszkowi Staszewskiemu, Tomaszowi Tkaczowi.
  3. Ponadpartyjnego Forum Samorządowego tj. Beacie Saj i Władysławowi Kroczakowi.

Plac Wolności
Plac Wolności
Bielawa 2022