Ułatwienia dostępu

Od początku obecnej kadencji samorządu (2018 - 2023) podjęte zostały intensywne działania aby znacząco poprawić jakość bielawskich dróg.


Załączona mapa obrazuje sieć połączeń komunikacyjnych Gminy z uwzględnieniem kategorii poszczególnych dróg. Kolorem czerwonym zaznaczono drogę wojewódzką nr 384, a kolorem zielonym drogi powiatowe. Obie kategorie zarządzane są przez samorządy - odpowiednio Województwa Dolnośląskiego oraz Powiatu Dzierżoniowskiego - i ich stan nie jest zależny od władz Bielawy.

Pozostałe ulice w mieście zarządzane są przez władze lokalne. Kolorem niebieskim zaznaczono na mapie drogi gminne, dla których realizowane są obecnie projekty techniczne. W ciągu minionych 2,5 roku zlecono wykonanie 22 tego typu opracowań, wydając na ten cel z własnych środków aż 1.815.095 zł.

Z kolei kolorem żółtym zaznaczono na mapie drogi, które zostały już albo zostaną jeszcze w tym roku, zmodernizowane. Są to najczęściej zadania o bardzo dużej wartości i co ważne, w zdecydowanej większości ich realizacja jest współfinansowana ze źródeł zewnętrznych. W ciągu ostatnich 30 miesięcy na ten cel wydano aż 29.568.905,56 zł, z czego aż 14.486.742,00 zł (tj. 48,9 %) pochodziło z budżetu państwa.

Roboty drogowe ul. Grota-Roweckiego
Roboty drogowe ul. Grota-Roweckiego
mapa obrazująca sieć połączeń komunikacyjnych
mapa obrazująca sieć połączeń komunikacyjnych
Bielawa 2022