Ułatwienia dostępu

14 lutego 2022 r. opublikowana została lista rankingowa konkursu, zorganizowanego w ramach działania 5.1 "Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia" Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020, finansowanego ze środków Unii Europejskiej.


Okazało się, iż wśród samorządów wybranych do dofinansowania znalazła się Bielawa, która otrzymała dotację w kwocie 113.500 zł. Co ważne stanowi ona 100 % wartości projektu. 

Środki te zostały wykorzystane na wsparcie bielawskich rodzin popegeerowskich z dziećmi, w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do internetu. W szczególności dofinansowanie przeznaczone zostało na: 

- zakup sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiającym pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami 

- usługę zapewniającą dostęp do internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu 

- ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego 

Nowo zakupiony sprzęt został nieodpłatnie przekazany użytkownikom w pierwszej połowie lipca br. Z pewnością będzie on przydatny nie tylko podczas wakacji, ale przede wszystkim w trakcie roku szkolnego, który tradycyjnie rozpocznie się już 1.IX.2022 r. 

Działanie to jest zgodne z celem strategicznym nr 5 - "Innowacyjność i technologie teleinformatyczne szansą trwałego postępu cywilizacyjnego Bielawy", zapisanym w Strategii Rozwoju Gminy Bielawa.

Afisz informacyjno-promocyjny programu
Afisz informacyjno-promocyjny programu

 

Darmowy sprzt komputerowy
Darmowy sprzęt komputerowy

 

dzieci odbierające sprzęt komputerowy
Dzieci odbierające sprzęt komputerowy
Bielawa 2022