Ułatwienia dostępu

Burmistrz Bielawy - Andrzej Hordyj
Burmistrz Bielawy - Andrzej Hordyj


Szanowni Państwo!

Burmistrz Gminy Bielawa zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Bielawa do roku 2030.

Konsultacje mają na celu jak najszersze włączenie mieszkańców, przedsiębiorców, stowarzyszeń oraz przedstawicieli różnych środowisk w proces opracowania, a następnie realizacji Strategii, określającej kierunki rozwoju naszej gminy. Konsultacje społeczne odbędą się w dniach: 2 sierpnia 2022 roku do 10 września 2022 roku. Formami konsultacji będą: 


I    spotkania bezpośrednie w dniach:
2 sierpnia (wtorek) 2022 roku o godzinie 15.30 – w siedzibie Dolnośląskiego Inkubatora Art-Przedsiębiorczości w Bielawie przy ulicy Piastowskiej 19a, (sala konferencyjna II piętro)
16 sierpnia (wtorek) 2022 roku o godzinie 13.00  – w siedzibie Dolnośląskiego Inkubatora Art-Przedsiębiorczości w Bielawie przy ulicy Piastowskiej 19 a,  (sala konferencyjna II piętro)
31 sierpnia (środa) 2021 roku, godzina 17.00 – w siedzibie Dolnośląskiego Inkubatora Art-Przedsiębiorczości w Bielawie przy ulicy Piastowskiej 19 a, (sala konferencyjna II piętro)
- II     przekazywanie uwag w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miasta przy ulicy Piastowskiej 1, pokój 16 - w terminie od 2 sierpnia do 10 września 2022 roku
(zapoznanie się z dokumentami i wypełnienie formularzu na miejscu – Referat Promocji i Rozwoju)
- III   przekazywanie opinii oraz  uwag w formie elektronicznej w terminie od 2 sierpnia do 10 września 2022 roku za pomocą linków umieszczonych na stronie www Gminy oraz social mediów


Konsultacje pozwolą nam poznać Państwa oceny i opinie odnośnie całego procesu prac oraz ich finalnego efektu w postaci opracowanego dokumentu, a jednocześnie wprowadzić do Strategii Rozwoju ewentualne uzupełnienia i poprawki. Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa! 

Do pobrania:

STRATEGIA ROZWOJU GMINY BIELAWA 2022 -2030 - plik pdf (2058 KB)

DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNEJ, GOSPODARCZEJ I PRZESTRZENNEJ GMINY BIELAWA - plik pdf. (1712 KB)

KONSULTACJE SPOŁECZNE - FORMULARZ - plik pdf. (42 KB)

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU i WYNIKÓW KONSULTACJI - plik pdf (1643 KB)

Bielawa 2022