Ułatwienia dostępu

24.I.2022 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego zatwierdził wyniki konkursu zorganizowanego w ramach działania 3.3 "Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020. 


Na liście zadań wybranych do dofinansowania znalazł się wspólny projekt 3 samorządów powiatu dzierżoniowskiego pt. "Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie
gmin: Bielawa, Pieszyce oraz Piława Górna", zgłoszony do konkursu przez Gminę Pieszyce, która planuje poddać termomodernizacji największą ilość obiektów. 

W efekcie Bielawa w latach 2022 - 2023 zrealizuje inwestycję o wartości 786.348,05 zł, na którą otrzyma wsparcie ze środków Unii Europejskiej w kwocie 589.761,38 zł. Oznacza to, że środki zewnętrzne stanowić będą aż 75,0 % całości wydatków. 
Zakres rzeczowy projektu przewiduje termomodernizację bielawskiego Przedszkola Publicznego nr 3, w szczególności:
  • ocieplenie stropu poprzez ułożenie warstwy materiału termoizolacyjnego 
  • wymianę nieszczelnej stolarki okiennej na nową, o współczynniku U=0,9 W, wyposażoną w nawiewniki sterowane automatycznie 
  • wymianę stolarki drzwiowej w piwnicy 
  • kompleksową modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej wraz wymianą źródła ciepła na 2 absorpcyjne pompy ciepła i wspomagający kondensacyjny kocioł gazowy 
  • montaż nowych baterii z perlatorami na wylewkach 
  • kompleksową modernizację oświetlenia wewnętrznego budynku 

W ramach zadania planuje się również wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z platformą schodową wewnątrz budynku. 

Realizacja przedmiotowego projektu przyczyni się do redukcji emisji dwutlenku węgla (CO2) do atmosfery oraz do obniżenia gminnych rachunków za prąd i gaz.

Działanie to jest zgodne z celem operacyjnym nr 3.7 - "Systematyczne ograniczanie na terenie Gminy niskiej emisji m.in. poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz modernizację systemu oświetlenia ulicznego", zapisanym w Strategii Rozwoju Gminy Bielawa.

Przedszkole publiczne nr 3 w Bielawie
Przedszkole publiczne nr 3 w Bielawie
Bielawa 2022