Ułatwienia dostępu

28 lutego br., Kuratorium Oświaty we Wrocławiu opublikowało listę rankingową bibliotek uprawnionych do otrzymania dofinansowania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025. 

Okazało się, że na liście podmiotów wybranych do dofinansowania znalazły się 3 bielawskie placówki oświatowe, w tym:

  • Przedszkole Publiczne nr 3, które otrzyma 3.000 zł dotacji
  • Przedszkole Publiczne nr 4, które otrzyma 2.880 zł dotacji
  • Ekologiczna Szkoła Podstawowa nr 7, która otrzyma 12.000 zł dotacji

W efekcie Gmina, pozyska wsparcie w łącznej kwocie 18.880 zł, która stanowić będzie aż 80 % wartości zadania. 

Celem projektu jest zwiększenie liczby wypożyczanych publikacji oraz wzrost liczby użytkowników bibliotek. Szczególny nacisk zostanie położony na budowanie nawyków czytelniczych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, systematyczną aktualizację zasobów, a w konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej.

Działanie to jest zgodne z celem strategicznym nr 4 - "Kultura jako nowy potencjał dla zrównoważonego rozwoju Bielawy", zapisanym w Strategii Rozwoju Gminy Bielawa.

Biblioteka Miejska w Bielawie
Biblioteka Miejska w Bielawie
Bielawa 2022