Ułatwienia dostępu

16 lutego br., Wojewoda Dolnośląski opublikował, zatwierdzoną przez Prezesa Rady Ministrów, listę zadań wybranych do dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w roku 2022.


Okazało się, iż dotację uzyskał jeden z dwóch złożonych przez Gminę Bielawa projektów i dotyczy on I etapu przebudowy ul. S. Żeromskiego (od Ronda im. Włókniarzy do ul. Hotelowej) oraz ul. Przedwiośnie.

ulica żeromskiego do remontu
ulica żeromskiego do remontu

W ramach robót budowlanych nowe oblicze zyskają jezdnie, chodniki i miejsca parkingowe, a także infrastruktura towarzysząca w tym oświetlenie oraz kanalizacja deszczowa. Dzięki realizacji inwestycji wzrośnie poziom bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg, ale także znacznie poprawi się płynność ruchu na obu przebudowywanych ulicach. 

Szacowany koszt przedsięwzięcia wynosi 1.988.504 zł, z czego z RFRD pochodzić będzie 999.252 zł, która stanowić będzie 50 % wartości zadania. 

Mapa ulic do remontu
Mapa ulic do remontu
Bielawa 2022