Ułatwienia dostępu

Od początku 2020 r. trwają prace konsultacyjno - uzgodnieniowe, które mają pozwolić aby bielawska Góra Parkowa (455 m n.p.m.) odzyskała swój dawny blask i stała się ponownie parkową. 


W toku rozmów z przedstawicielami Nadleśnictwa Świdnica udało się uzyskać zgodę aby doprowadzić do porządku leśne dukty i alejki, które pozarastały samosiejkami oraz zamontować małą architekturę ogrodową w tym ławki, kubły na śmieci i miejsca do grilowania. Prace te zostały wykonane przez Gminę Bielawa w 2021 r. 

Z kolei 10.II.2022 r., po blisko 18 miesiącach oczekiwań na zgodę Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, udało się w końcu podpisać umowę o przejęciu w użytkowanie wieży widokowej oraz Białej Skałki. 

W efekcie, wiosną bieżącego roku, wykonane zostaną prace konserwcyjne na "obserwatorze" oraz nastąpi przycięcie koron drzew wokół niego, a na Białej Skałce utworzone zostaną 3 trakty wspinaczkowe. 

W kolejnych latach, na zboczu góry, planuje się budowę astrobazy, która podobnie jak EKO Cafe w bielawskim Parku Miejskim, będzie łączyć funkcje edukacji ekologicznej z małą gastronomią.

Widok na Górę Parkową
Widok na Górę Parkową
Bielawa 2022