Ułatwienia dostępu

21 lutego br., w imieniu bielawskiego samorządu, burmistrz Andrzej Hordyj złożył podziękowania starszemu inspektorowi Straży Miejskiej Romanowi Hubiszowi, który służy w tej formacji od 30 lat tj. od samego początku jej istnienia. 

W trakcie swojej samorządowej misji, dostojny Jubilat dał się poznać jako osoba bardzo pracowita, zaangażowana, a zrazem skromna. Dziś młodzi adepci mundurowej profesji mogą uczyć się od Niego jak być wzorowym funkcjonariuszem. 

Burmistrza Andrzej Hordyj wraz z fukcjonariuszem straży miejskiej oraz komendantem strazy miejskiej
Burmistrza Andrzej Hordyj wraz z fukcjonariuszem straży miejskiej oraz komendantem strazy miejskiej
Bielawa 2022