Ułatwienia dostępu

16.V.2022 r. do Urzędu Miejskiego w Bielawie wpłynęło pismo z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu z informacją, że wniosek Gminy o dofinansowanie budowy parkingu przy Parku Miejskim, w ramach programu pn. „Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2022”, został wybrany do dofinansowania.

Do programu zgłoszono aż 50 zadań z całego województwa, a po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej, okazało się, iż na 1 miejscu listy rankingowej znalazł się projekt Gminy Bielawa. 
W efekcie bielawski samorząd otrzyma dotację w kwocie 150.000 zł, która stanowić będzie ok. 50 % wartości przedsięwzięcia. 

Parking na 56 pojazdów powstanie u zbiegu ulic Parkowej i Wojska Polskiego, w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Miejskiego i stanowić będzie jego komplementarne uzupełnienie.
Realizację inwestycji zaplanowano na III i IV kwartał 2022 r. 


Skatepark z lotu ptaka
Skatepark z lotu ptaka
Bielawa 2022