Ułatwienia dostępu

 Producencie rolny!

Pamiętasz o obowiązku szkolenia i badania opryskiwaczy? To podstawa bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin.


Z uwagi na zauważalną poprawę sytuacji epidemicznej należy oczekiwać przywrócenia obowiązku posiadania ważnych zaświadczeń o ukończeniu szkolenia w zakresie środków oraz obowiązku badania sprzętu do stosowania środków ochrony roślin przez producentów rolnych.

- od dnia zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego będziesz miał 30 dni na uzupełnienie kwalifikacji w zakresie szkoleń i przeprowadzenia badań sprzętu do stosowania środków ochrony roślin
- pierwsze badania nowego sprzętu należy wykonać nie później niż po upływie 5 lat od dnia jego nabycia
- badania opryskiwaczy polowych i sadowniczych należy wykonywać co 3 lata
- szkolenia w zakresie środków ochrony roślin należy odbywać co 5 lat


WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA WE WROCŁAWIU
http://porn.gov.pl/wirin/doloslaskie

 

Afisz z informacjami
Afisz z informacjami
Bielawa 2022