Ułatwienia dostępu

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, 1.III.2023 r. rozpoczęto procedury przetargowe mające na celu zbycie dwóch niezabudowanych nieruchomości gruntowych, zlokalizowanych w Bielawie przy ul. Wysokiej, w odległości 500 m od Jeziora Bielawskiego.

Ceny wywoławcze wynoszą odpowiednio 350.000 zł netto za działkę nr 1219/2 o powierzchni 1.429 m2 oraz 255.000 zł netto za parcelę numer 1219/3 o areale 1.026 m2. 

Warto dodać, że w 2023 roku rozpocznie się kompleksowa przebudowa ulicy Wysokiej, co znacznie poprawi dostępność komunikacyjną przedmiotowych działek. Także w bieżącym roku planuje się wykonanie instalacji wodno - kanalizacyjnej, umożliwiającej szybkie rozpoczęcie procesu budowlanego.

Przetargi odbędą się w dniach 12 i 18.IV.2023 r. w Urzędzie Miejskim w Bielawie. Jeśli zakończą się one powodzeniem niezwłocznie zostaną rozpoczęte procedury zbycia sąsiednich parceli.

Działanie to jest zgodnie z celem operacyjnym nr 7.6 „Przygotowanie atrakcyjnej oferty inwestycyjnej, przeznaczonej pod zabudowę jednorodzinną i wielorodzinną w celu uzyskania dodatniego bilansu migracji ludności”, zapisanym w Strategii Rozwoju Bielawy.

dzialkajezioro
dzialkajezioro

Bielawa 2022