Ułatwienia dostępu

Gmina Bielawa ogranicza wydatki na zakup energii

We wrześniu br. rozpoczęto budowę przyłącza cieplnego do obu budynków bielawskiego magistratu. W ciągu ostatnich 9 miesięcy koszty zużycia gazu wzrosły o ponad 500 % i zasadnym ekonomicznie stało się przyłączenie tych obiektów użyteczności publicznej do miejskiej sieci ciepłowniczej, której właścicielem jest gminna spółka pn. Bielawska Agencja Rozwoju Lokalnego.

 

Nawet jeśli rachunki za energię cieplną byłby porównywalne z rachunkami za gaz, to pieniądze z budżetu Gminy trafią do własnej spółki, a nie do państwowego przedsiębiorstwa pn. PGNiG. Łączne wydatki na ten cel wyniosą 362.746,68 zł i w całości pokryte zostaną ze środków własnych. 

Zatem łączne nakłady na redukcję zużycia energii w 2022 r. wyniosą 4.509.124,46 zł. W kolejnych tygodniach będą podejmowane następne decyzje i działania mające przyczynić się do ograniczania przez Gminę Bielawa wydatków na zakup energii.

Rozbudowa przyłącza cieplnego do budynków bielawskiego magistratu
Rozbudowa przyłącza cieplnego do budynków bielawskiego magistratu
Nocna panorama Bielawy
Nocna panorama Bielawy
Bielawa 2022