Ułatwienia dostępu

Burmistrz Bielawy Andrzej Hordyj
Burmistrz Bielawy Andrzej Hordyj

Szanowni Państwo!
Burmistrz Gminy Bielawa zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Bielawa do roku 2030. Konsultacje mają na celu jak najszersze włączenie mieszkańców, przedsiębiorców, stowarzyszeń oraz przedstawicieli różnych środowisk z naszej gminy. Konsultacje społeczne odbędą się w dniach: 21 listopada 2022 roku do 22 grudnia 2022 roku. Formami konsultacji będą: 
-  I    spotkania bezpośrednie w dniach:
    1. Spotkania bezpośrednie – dwa w dniach: 22 listopada 2022 o godz. 18.00 - ART INKUBATOR, ul. Piastowska19 c,II piętro,   natomiast  w trybie zdalnym - 02 grudnia 2022 o godz. 18.00  link : https://join.skype.com/zmFENiDJZxDG       
    2. Debata publiczna w dniu 21 listopada 2022 o godz. 18.00 ART INKUBATOR, ul. Piastowska 19 c, II piętro
    3. Spacer studyjny w dniu 21 listopada o godz. 14.00 – 16.00
       
4. Wywiady w dniach: 24, 28 i 29 listopada 2022 roku o godz. 18.00 - w trybie zdalnym https://join.skype.com/zmFENiDJZxDG  
      
5.  Ankieta anonimowa (elektroniczna)  https://www.survio.com/survey/d/GPR2-Bielawa
 (zapoznanie się z dokumentami i wypełnienie formularzu na miejscu – Referat Promocji i Rozwoju, ul. Piastowska 1, pok. nr 16

- II   przekazywanie opinii oraz  uwag w formie elektronicznej w terminie od 21 listopada do 22 grudnia 2022 roku za pomocą linków umieszczonych na stronie www Gminy oraz social mediów


Konsultacje pozwolą nam poznać Państwa oceny i opinie odnośnie całego procesu prac oraz ich finalnego efektu w postaci opracowanego dokumentu, a jednocześnie wprowadzić do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Bielawa ewentualne uzupełnienia i poprawki. Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa!

Kierunki Zmian Funkcjonalno-Przestrzennych Obszaru Rewitalizacji - Bielawa - mapa poglądowa
Kierunki Zmian Funkcjonalno-Przestrzennych Obszaru Rewitalizacji - Bielawa - mapa poglądowa

 

Kierunki Zmian Funkcjonalno-Przestrzennych Obszaru Rewitalizacji - Bielawa - mapa poglądowa
Kierunki Zmian Funkcjonalno-Przestrzennych Obszaru Rewitalizacji - Bielawa - mapa poglądowa

 

OBWIESZCZENIE DOT. ROZPOCZĘCIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI

DIAGNOZA SŁUŻĄCA WYZNACZENIU OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI W GMINIE BIELAWA

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG DO GPR BIELAWA

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI NA TERENIE GMINY BIELAWA (DO ROKU 2030) - PROJEKT

TABELA EWALUACYJNA

 

 

 

Bielawa 2022