Ułatwienia dostępu

.XI.2023 r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę o zmianie uchwały nr LIII/1117/23 z dnia 20.IV.2023 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminom wyłonionym w ramach konkursu pn. „Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2023”.
Jednym z przedsięwzięć, które zostały wybrane do wsparcia finansowego przez samorząd Województwa Dolnośląskiego, jest zadanie pn. "Budowa bezpiecznych ciągów komunikacyjnych, łączących Centrum Przesiadkowe typu „Parkuj i jedź” ze stacją kolejową Bielawa Centralna", na realizację którego zabezpieczono kwotę 46.878,00 zł.

Przedmiotowa inwestycja jest elementem składowym dużego projektu pt. "Budowa dróg gminnych łączących Rodzinne Ogrody Działkowe im. S. Staszica, Gospodarstwo Ogrodnicze „BALON S.C.” oraz tereny po byłym Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Bielawie z drogą powiatową nr 2877D", w ramach którego kompleksowej modernizacji poddane zostaną ul. Malinowa i Truskawkowa. 

Na jego realizację, w marcu br., Gmina zdobyła dofinansowanie z rządowego programu pn. Polski Ład - PGR, w kwocie 1.999.300 zł. Całkowita wartość zadania, ustalona w wyniku 2 postępowań przetargowych, opiewa na kwotę 6.599.187,32 zł. Dzięki obecnie zdobytej dotacji środki zewnętrzne pozwolą na pokrycie 31,0 % wszystkich kosztów. 

W ramach Centrum Przesiadkowego typu "Parkuj i jedź" przy ul. Malinowej powstanie 35 miejsc parkingowych, bezpieczne przejście przez tory oraz ciąg pieszy prowadzący do stacji Bielawa Centralna. Takie rozwiązanie funkcjonalne będzie znakomitym ułatwieniem dla podróżnych, korzystających z Kolei Dolnośląskich. 

Cała inwestycja zostanie zrealizowana do 31.V.2024 r. 

parkuj
parkuj
Bielawa 2022