Ułatwienia dostępu

22.II.2023 r. Gmina Bielawa pozyskała 29.700 zł dotacji na organizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w ramach Szkolnych Klubów Sportowych, dla uczniów ze wszystkich gminnych szkół podstawowych. 
Środki te stanowią 96,2 % wartości zadania i pochodzą z budżetu Ministerstwa Sportu i Turystyki, w ramach programu „Szkolny Klub Sportowy”. Realizatorem projektu jest Dolnośląska Federacja Sportu we Wrocławiu. W projekcie, którego realizacja zaplanowana jest w okresie luty - czerwiec 2023 r., weźmie udział 9 grup (po 3 w każdej placówce oświatowej). Zajęcia odbywać się będą na przyszkolnych obiektach sportowych.

podstawowka
podstawowka
Bielawa 2022