Ułatwienia dostępu

19.VII.2023 r. opublikowano, zatwierdzoną przez Prezesa Rady Ministrów, listę zadań dedykowanych do dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na lata 2023 – 2024.

Okazało się, iż projekt Gminy Bielawa pt. „Remont dróg gminnych łączących Camping „Sudety” w Bielawie z drogą wojewódzką nr 384 (ul. Słowiańska, ul. F. Chopina, ul. Wysoka)” został wysoko oceniony i wybrany do dofinansowania kwotą 3.197.537,60 zł, która stanowić będzie aż 80 % wartości zadania. W ramach robót budowlanych nowe oblicze zyskają jezdnie, chodniki i miejsca parkingowe, a także infrastruktura towarzysząca w tym oświetlenie oraz kanalizacja deszczowa. Powstanie również 1 nowe rondo.

Radykalna zmiana parametrów użytkowych ww. ulic ma także związek z realizowaną strategią poprawiania jakości ciągów komunikacyjnych prowadzących do głównej atrakcji turystycznej Bielawy, jakim jest Camping Sudety. Odcinek ten jest najczęściej wskazywany przez urządzenia GPS, ale niestety nie jest on dostosowany do ruchu pojazdów wielkogabarytowych takich jak kampery, przyczepy campingowe, czy autobusy.
 
Dzięki realizacji inwestycji wzrośnie poziom bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg, ale także znacznie poprawi się płynność ruchu na wszystkich przebudowywanych ulicach. 

 
dotacjanaremontdrogi
dotacjanaremontdrogi
Bielawa 2022