Ułatwienia dostępu

"Dostępny samorząd - granty" - logotypy projektu
"Dostępny samorząd - granty" - logotypy projektu

 

„Dostępna Gmina – Urząd Miejski w Bielawie przyjazny osobom o szczególnych potrzebach"

31.VIII.2023 r. zakończono wdrażanie projektu polegającego na dostosowaniu obu budynków bielawskiego Urzędu Miejskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych. W ramach zadania wykonano: 

- dostawę i montaż zewnętrznej platformy schodowej przy budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Piastowskiej 1
- dostawę i montaż wewnętrznej platformy schodowej przy budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Piastowskiej 1
- zakup i montaż systemów (zestawów) pętli indukcyjnych w budynkach Urzędu Miejskiego przy ul. Piastowskiej 1 oraz pl. Wolności 1
- dostawę i montaż tablic wewnętrznych w obu budynkach Urzędu Miejskiego, dostosowanych do potrzeb osób z wadami wzroku
- dostosowanie serwisu internetowego Referatu Komunikacji Miejskiej do potrzeb osób z wadami wzroku

Niestety z uwagi na uwarunkowania konstrukcyjno - architektoniczne obu budynków bielawskiego magistratu, nie było możliwości montażu w nich dźwigów osobowych. 

Projekt został zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.18 "Wysokiej jakości usługi administracyjne", z którego Gmina Bielawa otrzymała wsparcie w kwocie 100.000 zł. Co ważne dotacja stanowiła aż 88,9 % wartości wszystkich wydatków, które wyniosły 112.500 zł. 

Dodać należy, że przedsięwzięcie to jest zgodne z kierunkiem działania 5.2. "Wsparcie, integracja i aktywizacja osób niepełnosprawnych, starszych i potrzebujących", celem A "Zmniejszenie ilości barier architektonicznych" i działaniem a) "Zapewnienie dostępu dla osób niepełnosprawnych do obiektów użyteczności publicznej", zapisanym w strategii rozwoju Gminy Bielawa na lata 2022 - 2030.

Platforma zewnętrzna
Platforma zewnętrzna
Tabliczki z alfabetem Braille'a
Tabliczki z alfabetem Braille'a
Platforma wewnętrzna
Platforma wewnętrzna

Logotyp PFRON-u
Logotyp PFRON-u
Bielawa 2022