Ułatwienia dostępu

W środę 12 lipca w remizie bielawskiej Ochotniczej Straży Pożarnej nastąpiło uroczyste przekazanie nowego sprzętu, który będzie wykorzystywany przez druhów podczas akcji gaśniczo-ratunkowych. 


Tym razem Gmina Bielawa, wspólnie z Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną "INVEST-PARK", sfinansowała zakup kamery termowizyjnej. Urządzenie to służy do wykrywania i pomiaru energii podczerwieni obiektów. Przetwarza dane termograficzne w obraz elektroniczny, na którym przedstawiona jest pozorna temperatura powierzchni kontrolowanego obiektu. W trakcie akcji gaśniczych, prowadzonych przy dużym zadymieniu, pozwala ono ustalić lokalizację osób, które należy ewakuować z miejsca bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia. Kamera pozwala również zdiagnozować, czy po zakończeniu akcji gaśniczej nie występuje ukryte miejsce wtórnego pożaru, które należy skutecznie dogasić. 

Całkowita wartość zakupionego sprzętu wyniosła 19.000 zł, z czego 11.000 zł dofinansowała Gmina Bielawa, zaś pozostałe 8.000 zł pochodzi od WSSE "INVEST-PARK" z Wałbrzycha. 

Dzięki nowemu sprzętowi bielawska jednostka, będąca największą Ochotniczą Strażą Pożarną w powiecie dzierżoniowskim, która należy jednocześnie do Krajowego System Ratowniczo-Gaśniczego, będzie mogła prowadzić swoje akcje znacznie szybciej, sprawniej i skuteczniej. W efekcie mieszkańcy Bielawy mogą czuć się teraz odrobinę bezpieczniej.

 

kamera termowizyjna
kamera termowizyjna
Burmistrz przekazuje kamerę termowizyjną Bielawskiej OSP
Burmistrz przekazuje kamerę termowizyjną Bielawskiej OSP
Bielawa 2022