Ułatwienia dostępu

18.VII.2023 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaakceptował listę rankingową bibliotek uprawnionych do otrzymania dofinansowania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 w roku 2023.

Okazało się, że na liście samorządów wybranych do dofinansowania znalazła się Bielawa. W efekcie Gmina otrzyma wsparcie w kwocie 38.000 zł, która stanowić będzie 50 % wartości zadania. Co ciekawe to najwyższa dotacja, zdobyta w tegorocznej edycji programu, wśród gmin powiatu dzierżoniowskiego.

Celem projektu jest zwiększenie liczby wypożyczanych publikacji oraz wzrost liczby użytkowników biblioteki. Szczególny nacisk zostanie położony na budowanie nawyków czytelniczych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, systematyczną aktualizację zasobów, a w konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej.

Pozyskane środki zostaną wykorzystane także na wzrost atrakcyjności i dostępności zbiorów bielawskiej instytucji kultury. Dlatego też w ramach zadania, oprócz tradycyjnych książek, planuje się zakup e-booków, audiobooków i synchrobooków.

Działanie to jest zgodne z kierunkiem działania 6.1. "Profesjonalizacja usług samorządu" i celem b) "Standaryzacja i podniesienie poziomu usług społecznych, edukacyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych" zapisanych w Strategii Rozwoju Gminy Bielawa na lata 2022 - 2030.


biblioteka
biblioteka

Bielawa 2022