Ułatwienia dostępu

Urząd Miasta Bielawa zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej urzędu Miasta w Bielawa.


Data publikacji strony internetowej: 2022-05-16.
Data ostatniej aktualizacji: 2023.03.03.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).

Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Deklarację sporządzono: 2022-05-16
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa um.bielawa.pl spełnia wymagania w 99 %).

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Łukasz KudraTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 74 83 28 779. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który element strony internetowej chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (link otwiera się w nowej karcie)

Dostępność architektoniczna

Urząd Miejski w Bielawie zlokalizowany jest w dwóch budynkach – pl. Wolności 1 oraz ul. Piastowska 1. Budynek na pl. Wolności 1 jest częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Przy wejściu znajduje się dzwonek dla osób mających problemy w poruszaniu się. Po jego naciśnięciu pojawia się pracownik, który udziela informację o sposobie załatwienia sprawy. Toaleta ogólnie dostępna, dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, znajduje się z boku budynku od strony parkingu przy ul. Stefana Żeromskiego. Przed budynkiem umiejscowiony jest podjazd dla osób niepełnosprawnych. Budynek przy ul. Piastowskiej 1 jest częściowo dostosowany dla osób niepełnosprawnych. przeszkodą jest wejście do budynku. Od strony ulicy Piastowskiej wejście na parter wiąże się z koniecznością pokonania 6 schodów (oraz dodatkowego progu) i pokonania drzwi. Dostęp do dalszej części budynku (nadal parter) wymaga pokonania kolejnych kilku schodów. Z uwagi na konstrukcję budynków, dla osób poruszających się na wózkach dostępne są tylko pomieszczenia na parterze. Brak wind w budynkach. Schody w obu budynkach są oznakowane ostrzegawczym, kontrastowym kolorem dla osób z uszkodzonym wzrokiem.

Parking

 1. Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Na parkingu wyznaczyliśmy 10 miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Pamiętaj o zabraniu karty parkingowej i umieszczeniu jej za szybą.
 2. Miejsca parkingowe są pomalowane na niebiesko i prawidłowo oznakowane.
 3. Parking jest bezpłatny.

Pies asystujący

 1. Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.
 2. Pies musi mieć kaganiec. Nie dotyczy psów przewodników.

Wejście do budynku

 1. Wejście jest na poziomie gruntu. Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku (budynek pl. Wolności 1).
 2. Do wejścia prowadzą schody (budynek ul.Piastowska 1).
 3. Przy schodach znajduje się poręcz.
 4. Do wejścia doprowadzona jest stała pochylnia (budynek pl.Wolności 1)
 5. Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
 6. Otwierają się na zewnątrz (budynek pl. Wolności 1).
 7. Otworzenie drzwi wymaga dużej siły.
 8. Szerokość otworu wejściowego wynosi ponad 90 centymetrów.
 9. Skorzystaj z dzwonka (budynek pl.Wolności 1).

Przestrzeń za wejściem

 1. Przestrzeń jest zazwyczaj cicha i spokojna.
 2. Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.
 3. Punkt obsługi znajduje się w budynku na Placu Wolności 1 po prawej stronie od wejścia
 4. Dostępna jest usługa tłumaczenia na język migowy.

Ciągi poziome

 1. Pomieszczenia znajdują się na 3 kondygnacjach.
 2. Część korytarzy nie jest dostępna dla osób poruszających się na wózkach

Ciągi pionowe

Schody
 1. Stopnie posiadają dopuszczalną wysokość.
 2. Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu.
 3. Stopnie są oznaczone kontrastowo
 4. Przed schodami znajdują się pasy ostrzegawcze.

Pomieszczenia

Około 37% pomieszczeń jest dostępnych dla osób na wózkach

W celu uzyskania dodatkowych informacji odnośnie zapewniania dostępności przez Urząd Miejski w Bielawie kliknij TUTAJ