Informacje o pandemii
Znamy już szczegóły III Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenek Eleni pn. "Po słonecznej stronie życia". Odbędzie się on w Bielawie w dniach 1 - 3.X.2021 r. w Dolnośląskim Inkubatorze Art-Przedsiębiorczości. W konkursie będą mogli wziąć udział zarówno...

W maju br., opublikowane zostały wyniki konkursu ogłoszonego w ramach Działania 1.3 - "Rozwój przedsiębiorczości" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Okazało się, iż projekt Gminy Bielawa pt. "Przebudowa...

11 lipca 2021 r (niedziela) odbędzie się pierwsza Wędrówka ulicami miasta 2021. Wędrówka rozpocznie się na pl. Kościelnym w Bielawie o godz. 11.00. Organizatorem Wędrówek jest Miejska Biblioteka Publiczna w Bielawie, a wszystkie Wędrówki poprowadzi...

Czeladnik to jeden ze stopni kwalifikacji zawodowych, stwierdzający opanowanie przez ucznia zasadniczej szkoły zawodowej – młodocianego pracownika zatrudnionego w celu nauki zawodu w zakładzie rzemieślniczym, umiejętności praktycznych oraz...

W kwietniu 2021 r., wieloletni dyrektor Ośrodka Kultury i Sztuki w Bielawie - p. Jan Gładysz - złożył podanie o przejście na emeryturę z końcem lipca br. Po ponad 3 dekadach pracy w sferze kultury na rzecz lokalnej społeczności, obecny...

25 czerwca  o godz. 21.30 odbył się pierwszy seans Bielawskiego Kina Plenerowego w 2021 r. Tym razem premiera była podwójna, gdyż nowe było także miejsce projekcji. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami ekran został ustawiony nad brzegiem Jeziora...