Poniżej publikujemy najważniejsze telefony alarmowe oraz do instytucji funkcjonujących na terenie Bielawy.

 • Policja – 112 lub 997
 • Pogotowie Ratunkowe – 112 lub 999
 • Straż Pożarna – 112 lub 998
 • Straż Miejska – 74 8328 706 lub 669 102 102

 • Urząd Miejski – 74 8328 715 lub 74 8328 746

 • Ośrodek Sportu i Rekreacji - 74 833 95 10
 • Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki – 74 833 30 07
 • Kino MOKiS - 74 8335 333

 • Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - 74 833 42 53
 • Towarzystwo Budownictwa Społecznego - 74 645 04 39

 • Miejski Zarząd Placówek Oświaty - 74 645 22 04
 • Miejska Biblioteka Publiczna - 74 645 09 66

 • Zespół Ośrodków Wsparcia - 74 645 05 81
 • Ośrodek Pomocy Społecznej - 74 833 51 33

 • Bielawska Agencja Rozwoju Lokalnego - 74 645 64 00
 • Centrum Informacji Turystycznej – 74 833 40 24

       WYKAZ NUMERÓW TELEFONICZNYCH W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ZDARZEŃ O CHARAKTERZE KRYZYSOWYM NA TERENIE GMINY BIELAWA

 • p. Wiesław Kaptur - tel. 501 712 377
 • p. Wiesława Ryjoch - tel. 603 254 032
 • p. Tomasz Pastuszka - tel. 601 912 867