Informacje o pandemii

Przebieg:

Odcinek I:  ul. Dzierżoniowska, al. Jana Pawła II, ul. Gen. Władysława Sikorskiego do skrzyżowania z ul. Stefana Żeromskiego.

Odcinek II: ul. Dzierżoniowska, al. Jana Pawła II, ul. Ks. Romana Biskupa, ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Wolności wraz z łącznikiem ul. Parkową oraz po przeciwnej stronie do skrzyżowania z ul. Gen. Władysława Sikorskiego.

Odcinek III:  ul. Dzierżoniowska, al. Jana Pawła II, ul. Gen. Władysława Sikorskiego, ul. Gen. Zygmunta Berlinga do skrzyżowania z ul. Gen. Stefana Grota Roweckiego.

Odcinek IV:  wzdłuż nowo wybudowanych dróg wewnątrz obwodnicy miejskiej

Odcinek V: ul. Wysoka od skrzyżowania ulic Wysokiej, Kasztanowej i Przodowników Pracy do skrzyżowania z ul. Janusza Korczaka.

Wymienione odcinki dróg rowerowych znajdują się wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych i są odseparowane od ruchu samochodowego. Na przeważającej długości są one ciągami pieszo - rowerowymi. Miejscami występują lokalne przewężenia lub przeszkody. Nawierzchnia wykonana jest głównie z kostki brukowej.

Przebieg ścieżek rowerowych pozwala na dojazd do wielu atrakcji turystycznych, m.in. Kościoła WNMP z wieżą widokową, CIT, Parku Miejskiego ze skateparkiem, Łysej Góry, Góry Parkowej, Pływalni Miejskiej Aquarius, kompleksów sportowych ( Przy Szkole Podstawowej Nr 10 z Oddziałami Sportowymi, przy Gimnazjum Nr 1, przy Gimnazjum Nr 2)