Poniżej przedstawiamy Państwu rodzaje spółek gminnych funkcjonujące w mieście. Zapraszamy do zapoznania się z ich działalnością i do kontaktu w poszczególnych sprawach.

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Bielawie jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, której jedynym udziałowcem jest Gmina Bielawa, posiadająca 100 % udziałów. Do najważniejszych zadań, jakie gmina Bielawa powierzyła do realizacji władzom...
Celami spółki jest tworzenie sprzyjających warunków ekonomicznych oraz budowa infrastruktury technicznej niezbędnej dla rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz pozyskanie nowych inwestorów. Bielawska Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z...
Podstawowym przedmiotem działalności Spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego jest budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu. Ponadto spółka przeprowadza remonty i modernizację budynków funkcjonujących w ramach systemu...