•  
  •  
Dom Pomocy Społecznej jest samorządową jednostką budżetową podległą Starostwu Powiatowemu w Dzierżoniowie. Placówka ta zapewnia kompleksowe wsparcie osobom niepełnosprawnym, którym nie można udzielić odpowiedniej pomocy w środowisku. Dom dysponuje 125 miejscami dla osób dorosłych przewlekle, somatycznie chorych. Warunki bytowe, rodzaj i zakres usług świadczonych przez dom pomocy dostosowane są do rodzaju i stopnia niepełnosprawności osób w nim zamieszkujących.

ul.Żeromskiego 2
58-260 Bielawa
tel./fax-74 833-41-31
e-mail: dpsbielawa@dpsbielawa.pl 

http://bip.pow.dzierzoniow.pl/pl/bip/jednostki_organizacyjne/sluzba_zdrowia/dpswb