Informacje o pandemii

Szkoły niepubliczne

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Auxilium Organ prowadzący: Anna Salij-Szyszka, ul. Piastowska 18, 58-260 Bielawa tel: 74 646 17 22    
Zespół Szkół Zawodowych Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie
Zespół Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie organ prowadzący: Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości ul. Polna 2tel./fax: 074/833-21-16e-mail: zszc.bielawa@wp.pl
Zespół Szkół Społecznych w Bielawie – Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym, Szkoła Muzyczna ul. Żeromskiego 1 tel/fax: 74 833 38 70 email: bielawa@sto.org.pl   strona internetowa: http://www.spoleczna.bielawa.pl/ 
Szkoły Niepubliczne w Bielawie ul. Wolności 105 58-260 Bielawa Tel: (74) 833 13 77 e-mail: centrump@vp.pl