•  
  •  

Szkoły niepubliczne

Zespół Szkół Zawodowych Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie
Zespół Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w BielawieSzkoła Podstawowa z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie Zasadnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w...
Zespół Szkół Społecznych w Bielawie – Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym, Gimnazjum, Szkoła Muzyczna ul. Żeromskiego 1 tel/fax: 74 833 38 70 email: bielawa@sto.org.pl   strona internetowa: http://www.spoleczna.bielawa.pl/  GODZINY...
Szkoły Niepubliczne w Bielawie Szkoła Wielozawodowa dla młodzieży Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Prywatna Średnia Szkoła Zawodowa Policealna Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli...